• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu listopada 2014 r. wynosi - 3016, w tym kobiet - 1424. Stopa bezrobocia w końcu października 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,5%, w województwie lubelskim - 12,2%, w Polsce - 11,3%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.