• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2014 r. wynosi - 3041, w tym kobiet - 1471. Stopa bezrobocia w końcu lipca 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 14,0%, w województwie lubelskim - 12,8%, w Polsce - 11,9%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.