• Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2014 r. wynosi - 3729, w tym kobiet - 1656. Stopa bezrobocia w końcu lutego 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 16,5%, w województwie lubelskim - 15,0%, w Polsce - 13,9%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.