• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu października 2014 r. wynosi - 2973, w tym kobiet - 1405. Stopa bezrobocia w końcu września 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,7%, w województwie lubelskim - 12,4%, w Polsce - 11,5%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.