• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2014 r. wynosi - 3161, w tym kobiet - 1503. Stopa bezrobocia w końcu listopada 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,6%, w województwie lubelskim - 12,5%, w Polsce - 11,4%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.