faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 16.03.2015 08:40

  Innowacyjne Rozwiązania Rynku Pracy w Obszarze Przedsiębiorczości


        W dniu 24 lutego 2015r. w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom rynku pracy w obszarze przedsiębiorczości. Była ona połączona z obchodami 96-rocznicy powołania polskich służb zatrudnienia. Patronat nad konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski. Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

   
       
        Konferencja dotyczyła m.in. Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015r. - promocji innowacji społecznych w zakresie przedsiębiorczości. Pan Marek Białach  Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podkreślił, że Regionalny Plan Działania  na rzecz Zatrudnienia kreuje politykę rynku pracy na Lubelszczyźnie, poświęcony jest ludziom młodym i przedsiębiorczości.

   

        Obchody 96-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia były okazją do podziękowania pracownikom publicznych służb zatrudnienia za ich codzienną pracę. Wysokie oceny pracy pracowników powiatowych i wojewódzkiego urzędu pracy, z naszego województwa, znalazły się w wystąpieniach m.in. Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego. Swoją obecnością na obchodach zaszczycili nas także : Wicewojewoda Lubelski  Pan Marian Starownik, Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz
   Spotkanie na Zamku Lubelskim było także okazją do nagrodzenia zasłużonych pracowników urzędów pracy z całego województwa. Przyznane zostały państwowe i samorządowe odznaczenia oraz dyplomy.
  Należy podkreślić, iż trzech pracowników z naszego urzędu otrzymało "Dyplomy Uznania" od Marszałka Województwa Lubelskiego za sumienną i rzetelną pracę na rzecz służb zatrudnienia. Byli to:
  Katarzyna Sadura, Ewelina Rodak i Wiesław Kieliszek.

   

      

        Nagrodzeni zastali również partnerzy, z którymi współdziałają urzędy i bez których nie można byłoby zrealizować wielu przedsięwzięć ważnych dla nas – urzędów – jak i bezrobotnych.


   
        Na koniec, w imieniu wszystkich dyrektorów i pracowników nagrodzonych, ale także tych, którzy nie mogli przyjechać z powodu wypełniania swoich obowiązków służbowych, za wszystkie miłe słowa i wysoką ocenę naszej pracy, podziękowania złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Piotr Gałkowski.

   

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 16.03.2015 08:40
  Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2015 09:39
  Liczba wyświetleń: 1699
  Drukuj Stworz PDF

  but