faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  środa, 25.06.2014 08:56

  Bon stażowy


  Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie tzw. bonu stażowego. Stanowi on gwarancję, że Urząd skieruje na sześciomiesięczny staż osobę, której bon przyznał, do wybranego przez nią samą pracodawcy (organizatora stażu), o ile zatrudni on bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę.

  Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono I lub II profil pomocy.

  Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez Starostę z pracodawcą. Starosta określa również termin ważności bonu.

  W ramach bonu stażowego Starosta finansuje:
  - koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego stażyście w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  - koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

  Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy, Starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.
  Uwaga: pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE,
  aby otrzymać premię musi spełniać warunki do objęcia pomocą de minimis.

   

  Wniosek o wypłatę premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego (pdf)

  Wniosek o wypłatę premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego (doc)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 25.06.2014 08:56
  Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2016 09:28
  Liczba wyświetleń: 6562
  Drukuj Stworz PDF

  but