faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  piątek, 20.06.2014 10:11

  Bon szkoleniowy


  Bon szkoleniowy

  Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może na Twój wniosek przyznać Ci bon szkoleniowy.

  Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

  W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:
  1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  3) przejazdu na szkolenia w wysokości:
  - do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  - od 150 zł 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
  4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  - do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  - powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  - powyżej 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

  Aby otrzymać bon szkoleniowy musisz spełniać poniższe kryteria:
  - nie znalazłaś/eś lub nie otrzymałaś/eś w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,
  - masz kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
  - szkolenie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy;
  - wybrane przez Ciebie szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.

  Bon szkoleniowy jest przyznawany na Twój pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczniesz własną działalność gospodarczą.

  Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

  Możesz wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas będziesz zobowiązana/ny do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.

  Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 20.06.2014 10:11
  Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2014 10:12
  Liczba wyświetleń: 5696
  Drukuj Stworz PDF

  but