faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 06.05.2014 12:45

  IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy


          29 kwietnia 2014r. – tego dnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie odbyły się Targi Edukacji i Pracy. W naszym powiecie to wydarzenie odbyło się po raz czwarty. Organizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe  w Rykach i Powiatowy Urząd Pracy  w Rykach.

          Targi Edukacji i Pracy to przede wszystkim miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uczniowie stojący przed wyborem kierunku własnego rozwoju zawodowego, a także przedsiębiorcy -  mogą zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy. 

          Oficjalnego otwarcia Targów dokonała Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu i Stanisław Jagiełło Starosta Rycki. Przybyłych gości powitała Jolanta Kiebzak Dyrektor ZSZ nr 1 w Dęblinie wraz z Piotrem Gałkowskim Dyrektorem PUP w Rykach.

         zdiTP1

          W tegorocznych Targach Edukacji i Pracy wzięło udział 46 wystawców, w tym 10 szkół ponadgimnazjalnych, 2 szkoły policealne, 3 uczelnie wyższe oraz 32 pracodawców.

          Tegoroczne Targi  cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zadowoleni, iż tak wiele osób zechciało odpowiedzieć i skorzystać z naszego zaproszenia.  Każdego roku staramy się, aby program Targów był coraz lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, a tym samym był atrakcyjniejszy merytorycznie. Staramy się program wzbogacać  o nowe propozycje.

          zdjTP2

          Nowością podczas tegorocznych Targów były warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie z zakresu:
  1/  Kreowania własnego wizerunku, którego celem było podniesienie wiedzy z zakresu kreowania własnego wizerunku, identyfikowania obszarów własnej osobowości, postaw, kompetencji;
  2/  Ja i pracodawca, czyli jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

          Podczas spotkań panowała miła atmosfera i ożywiona dyskusja. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem otwartości wobec siebie i prowadzących. W trakcie warsztatów wszyscy otrzymali materiały rozwijające zagadnienia poruszane na spotkaniu. W każdym panelu uczestniczyło ok. 60 osób zainteresowanych powyższą tematyką, należy podkreślić, że chętnych było więcej. 

          Dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, lub tych , którzy od niedawna ją prowadzą, specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Inspektoratu w Puławach, Urzędu Skarbowego w Rykach oraz z jednej z instytucji finansowych zaprezentowali garść podstawowych informacji z zakresu swoich działalności, niezbędnych do prowadzenia firmy – taki niezbędnik młodego przedsiębiorcy. Przez pozostały czas trwania Targów udzielali porad indywidualnych. Była możliwość założenia szybkiego i wygodnego własnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

  zdjTP4

          Dodatkową atrakcją było spotkanie przedstawiciela Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy w Lublinie, gdzie zostały zaprezentowane rezultaty badań rynku pracy   w obszarze powiatu ryckiego oraz zaprezentowano aplikację - WIRTUALNY DORADCA, która jest cennym narzędziem służącym określeniu orientacji zawodowej uczniów, studentów oraz osób poszukujących pracy.

  zdjTP5

  Tradycyjnie już przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie udzielał porad z zakresu stosowania Kodeksu Pracy.

  Ponieważ kariera, to nie tylko zdobywanie kolejnych doświadczeń zawodowych, ale także ciągłe dokształcanie się i podnoszenie swoich kwalifikacji, do udziału w Targach zostały zaproszone instytucje szkoleniowe, by wspomnieć tu np. o Ochotniczych Hufcach Pracy, z którymi tutejszy urząd pracy od lat współpracuje. Niemniej ważne dla rynku pracy jest także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, stąd obecność przedstawicieli Cechu Rzemiosł z Ryk czy Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

      zdjTP7

      W trakcie trwania Targów został przeprowadzony konkurs na najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy. Głównym celem konkursu było podniesienie jakości i poziomu stoisk prezentujących dorobek szkół, instytucji szkoleniowych biorących udział w Targach, upowszechnienie informacji o wszystkich typach szkół oraz ich zakresie działań i

  specyfice. Miejsce I w konkursie zajęło stoisko przygotowane przez ZSZ nr 1 w Dęblinie, miejsce II stoisko ZSZ nr 2  w Dęblinie, natomiast miejsce III stoisko ZSZ nr 2 w Rykach.

          Po raz pierwszy Powiatowy Urząd Pracy  w Rykach spośród Pracodawców biorących udział w Targach za aktywność na lokalnym rynku pracy, liczbę przedstawionych ofert pracy na Targach oraz estetykę stoiska wystawienniczego wyróżniono firmy: PPHU AKKO Monika Królik, PUMAR-1 s.j. w Rykach oraz KALNEX w Dęblinie.

  zdjTP3

  Wierzymy, iż współpraca partnerów rynku pracy wpłynie na poprawę sytuacji na rynku pracy o zasięgu powiatowym, jak i wojewódzkim.

          Analizując dotychczasową organizację Targów Edukacji i Pracy  można pokusić się o stwierdzenie, iż jest to  jedno z bardziej prestiżowych wydarzeń o tej tematyce w naszym regionie. Inicjatywa ta ukazuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej czy  kształcenia. Uczestnictwo w Targach uważamy  nie tylko za jedną z efektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia, ale także do pozyskania szerszej wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Cieszy fakt, iż z roku na rok liczba Wystawców – Pracodawców wzrasta. Największym atutem Targów jest możliwość indywidualnego i bezpośredniego kontaktu z wieloma Wystawcami. Podczas tego typu wydarzeń dużo więcej można dowiedzieć się o ofercie pracy, lub ofercie edukacyjnej niż z ogłoszenia w prasie, czy Internecie.

       zdjTP6

          Reasumując, chcieliśmy raz jeszcze serdecznie podziękować Dyrekcji, nauczycielom  i uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie za gościnność, a wszystkim gościom, wystawcom i zwiedzającym za przyjęcie naszego zaproszenia  i liczne przybycie.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 06.05.2014 12:45
  Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2014 13:42
  Liczba wyświetleń: 2719
  Drukuj Stworz PDF

  but