faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  środa, 05.03.2014 13:30

  Porozumienie w sprawie utworzenia Partnerstwa Lokalnego


  pl  

         W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia.

  konferencja

  Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami Porozumienia były organizacje zrzeszające Pracodawców: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, Lubelskie Forum Pracodawców, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.         

  dyrektorp

         Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.

   minister

  Głównym celem Partnerstwa będzie podejmowanie działań o charakterze regionalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia, współdziałanie i upowszechnianie dobrych praktyk, a także wzajemna wymiana informacji o podejmowanych działaniach, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 05.03.2014 13:30
  Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2014 14:00
  Liczba wyświetleń: 2028
  Drukuj Stworz PDF

  but