faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  piątek, 07.06.2013 13:31

  Podpisanie prozumienia o współpracy


   

  pl

             5 czerwca 2013r. w Lublinie odbyła się konferencja promująca program pilotażowy „Partnerstwo lokalne na rzecz promocji poradnictwa zawodowego”.

             Rozpatrywanie problemu bezrobocia w odniesieniu do sytuacji ludzi młodych na rynku pracy zaowocowało uroczystym podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie ryckim i lubelskim ziemskim partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych.

            Celem projektu pilotażowego jest uświadomienie młodzieży i rodzicom znaczenia poradnictwa zawodowego, jako warunku aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Wzmocnienie doradztwa przyczyni się do trafności dokonywanych wyborów kierunku kształcenia i zawodu przez młodych ludzi, a w konsekwencji do poprawy sytuacji na rynku pracy.

  zdj8

               Inicjatorem programu jest Wojewódzki Urząd Pracy  w Lublinie, który jednocześnie pełni funkcję koordynatora działań będących przedmiotem powyższego porozumienia. Ze strony powiatu ryckiego porozumienie podpisali: Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Magdalena Woźniak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Rykach, Marek Kępka – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach, Barbara Pawlak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie,     Małgorzata Gągała – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze, Antoni Całka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie oraz Marek Błachnio – Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Stefana Batorego w Stężycy.

   zdj19     

   zdj20

            Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowisk związanych z rynkiem pracy oraz edukacji. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Magdalena Gąsior – Marek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jan Łopata - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

  zdj22

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 07.06.2013 13:31
  Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2014 14:05
  Liczba wyświetleń: 2589
  Drukuj Stworz PDF

  but