faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 22.04.2013 13:26

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy


       18 kwietnia 2013r. – tego dnia po raz trzeci odbyły się Powiatowe Targi Edukacji  i Pracy, nad którymi honorowy patronat sprawował Starosta Rycki.

       Tegoroczne wydarzenie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach. Organizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Rykach i Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. 

       Przybyłych na spotkanie gości powitał Piotr Gałkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach i Mariusz Grzelak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach.

  zdjecie1

       Zaproszenie do udziału w Targach przyjęli m.in.: Kazimierz Stocki – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Stanisław Puch – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Łukowie, Henryk Soboń – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Tadeusz Oryl – Wicestarosta Rycki, Marek Basaj – Przewodniczący Powiatowej Rady  -Zatrudnienia w Rykach, Roman Bytniewski – członek Zarządu Powiatu, Antoni Całka – członek Zarządu Powiatu, przedstawiciele samorządów miast i gmin z terenu powiatu oraz dyrektorzy wraz z przedstawicielami placówek oświatowych.

       Po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników Starosta Rycki – Stanisław Jagiełło dokonał oficjalnego otwarcia Targów.

       W tegorocznych Targach Edukacji i Pracy udział wzięło 43 wystawców, w tym m.in.: 14 pracodawców, fundacje, instytucje szkoleniowe. Poza stoiskiem wystawienniczym Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach, swoją ofertę prezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Lublinie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach, Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie,  Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Rykach. Ponadto ciekawe oferty  prezentowało 9 szkół ponadgimnazjalnych, 6 uczelni wyższych,  2 szkoły policealne, 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Lublinie.

  zdjecie2

  Osoby licznie odwiedzające stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach chętnie korzystały z przygotowanych materiałów i ulotek promujących usługi rynku pracy. Przez cały czas trwania targów pracownicy tutejszego Urzędu udzielali osobom zainteresowanym informacji dot. możliwości skorzystania z usług, lub instrumentów rynku pracy. Pośrednicy pracy informowali o ofertach pracy zarejestrowanych w urzędzie, ofertach zamiejscowych oraz o ofertach zagranicznych. Osoby bezrobotne mogły poznać oferty  i wymagania pracodawców  działających na lokalnym rynku pracy.

  zdjecie3

        Wartym podkreślenia była  możliwość skorzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Doradcy zawodowi  z tutejszego urzędu i Filii  w Dęblinie oferowali  młodzieży pomoc w wyborze przyszłego zawodu, kierunku kształcenia, natomiast osobom dorosłym w wyborze określonych pracodawców, pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych.

  zdjecie4

       Nowością na tegorocznych Targach był pokaz musztry wojskowej przygotowany przez  Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie oraz wystawa ciągników rolniczych z oprzyrządowaniem zorganizowana przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.

       Oprawę artystyczną podczas trwania Targów zapewnili uczniowie z goszczącego nas  I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach. 

       Atrakcją był ogłoszony wcześniej konkurs na „Najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy”. Komisja konkursowa oceniając stoiska brała pod uwagę m.in.: oryginalność wystroju, czytelność oferty, różnorodność  i estetykę materiałów promocyjnych. W konkursie udział wzięło 16 stoisk. 

       Po ogłoszeniu wyników konkursu – Starosta Rycki wręczył zwycięzcom nagrody, a wszystkim wystawcom pamiątkowe podziękowania.

       Patrząc na frekwencję oraz deklaracje wystawców, co do chęci kontynuowania w przyszłości takich inicjatyw można powiedzieć, iż organizacja Targów Edukacji i Pracy jest wydarzeniem cieszącym się dużą popularnością i jak powiedział Pan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach „Powiatowe Targi Edukacji i Pracy na stałe wpisały się do kalendarza imprez powiatowych i są miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń partnerów rynku pracy”.

   zdjecie5 

      Reasumując, chcieliśmy raz jeszcze serdecznie podziękować Dyrekcji, nauczycielom  i uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach za gościnność, a wszystkim wystawcom i zwiedzającym za przyjęcie naszego zaproszenia  i liczne przybycie.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 22.04.2013 13:26
  Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013 14:04
  Liczba wyświetleń: 3099
  Drukuj Stworz PDF

  but