faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  piątek, 20.04.2012 11:29

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy


       Dnia 17 kwietnia 2012 r. po raz drugi odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.

       Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

       Organizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Rykach i Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

       Ideą Targów było wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy poszukującymi pracy, a pracodawcami. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane z myślą o bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży, a także wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej.

  dyrekcja

       Przybyłych na Targi gości powitała Gabriela Wojdat – Dyrektor ZSZ Nr 2  w Dęblinie i Piotr Gałkowski – Dyrektor PUP w Rykach. Po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników, Starosta Rycki – Stanisław Jagiełło dokonał oficjalnego otwarcia Targów.

       Tegoroczne Targi zgromadziły 37 wystawców, w tym: 15 pracodawców, fundacje, instytucje szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Wojskową Komendę Uzupełnień w Puławach, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, 9 szkół ponadgimnazjalnych, 4 uczelnie wyższe oraz specjalny Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Lublinie. Oczywiście nie mogło zabraknąć stoiska Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach. Oprócz 43 osób bezrobotnych, które wcześniej otrzymały skierowania na Targi nasze stoisko  cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony wielu innych osób. Licznie odwiedzający chętnie korzystali z przygotowanych materiałów i ulotek promujących usługi rynku pracy. Przez cały czas trwania Tragów pracownicy tutejszego Urzędu i Filii w  Dęblinie udzielali osobom  zainteresowanym informacji dot. m.in.: usług rynku pracy. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły możliwości skierowania do odbycia stażu, uczestnictwa w szkoleniach, lub otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pośrednicy pracy informowali o ofertach pracy zarejestrowanych w Urzędzie, ofertach zamiejscowych oraz o ofertach zagranicznych. Duża część młodzieży pytała o oferty pracy sezonowej, tj. na okres wakacji. Osoby bezrobotne mogły poznać oferty lokalnego rynku pracy oraz oferty i wymagania pracodawców działających na terenie Powiatu Ryckiego, którzy przybyli na tegoroczne Targi.

  druzyna

       Oprócz tej formy usług odwiedzający mogli skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Nasi doradcy zawodowi oferowali młodzieży pomoc w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, czy dalszego szkolenia, a osobom dorosłym w wyborze określonych pracodawców, pomocy w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych czy też w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi wykorzystując różnego rodzaju testy/kwestionariusze pomogli około 62 osobom w określeniu zainteresowań, uzdolnień i preferencji zawodowych. Łącznie z usług poradnictwa zawodowego skorzystało  około 166 osób.

       Nawiązaliśmy współpracę z innymi instytucjami, placówkami oświatowymi, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych narzędzi badawczych.

  klienci

       Patrząc na frekwencję tegorocznej uroczystości można powiedzieć, iż około 600 osób odwiedziło Targi Edukacji i Pracy.

       Program Targów uwzględniał dodatkowo ogłoszony konkurs na „Najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy”. Komisja konkursowa oceniając stoiska brała pod uwagę m.in.: oryginalność wystroju, czytelność oferty, różnorodność i estetykę materiałów promocyjnych. W konkursie wzięło udział 12 stoisk.

   nagroda

        Po ogłoszeniu wyników konkursu - Starosta Rycki wręczył zwycięzcom nagrody, a wszystkim wystawcom pamiątkowe podziękowania.

       Inicjatywa Targów Edukacji i Pracy spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.

       Podsumowując Targi Edukacji i Pracy chcieliśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim wystawcom, jak i zwiedzającym za przybycie.                                                        

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 20.04.2012 11:29
  Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2012 13:25
  Liczba wyświetleń: 3335
  Drukuj Stworz PDF

  but