faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 04.08.2011 10:30

  Projekty współfinansowane z EFS realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach


  pokl

   

  Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach

   

  1. Projekt systemowy „aktywność = sukces” - w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r.

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach oraz Filii w Dęblinie.

  Realizowane działania:
  a) staże/ przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
  b) szkolenia;
  c) prace interwencyjne;
  d) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  e) doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy.

   

  2. Projekt „Nowa kadra – większe możliwości” - w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowany w okresie 01.05.2010 r. – 30.04.2012 r.

  Projekt służy wzmocnieniu i rozwojowi kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach oraz upowszechnianiu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia kluczowych kadr Publicznych Służb Zatrudnienia.

  Realizowane działania:
  a) zatrudnienie 1 pośrednika pracy oraz 1 doradcy zawodowego;
  b) szkolenia pracowników, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań;
  c) promocja.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 04.08.2011 10:30
  Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2011 10:40
  Liczba wyświetleń: 3656
  Drukuj Stworz PDF

  but