faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 17.05.2011 10:32

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej


  Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do społdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej

       Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie, nie więcej jednak niż do wysokości 15 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

       Osoba, która otrzymała z PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami od środków naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 102).

   

  Wszystkich zainteresowanych w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu, lub o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: (81) 865-33-48, (81) 865-33-46.

   

  regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

  wniosek o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 17.05.2011 10:32
  Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2015 09:42
  Liczba wyświetleń: 2658
  Drukuj Stworz PDF

  but