faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 05.05.2011 10:38

  Informacja o realizacji projektów współfinansowanych z EFS


  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.2 RPO WL (III)

  Zasady uczestnictwa w projekcie 

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 1.1.2 POWER (III) 

  Zasady uczestnictwa w projekcie

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.2 RPO WL (II)

  Zasady uczestnictwa w projekcie 

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 1.1.2 POWER (II)

  Zasady uczestnictwa w projekcie

  Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu

   

  Informacja o realizacji zadań w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 1.1.2 POWER

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.2 RPO WL

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 1.1.2 POWER

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 6.1.2 PO KL - III edycja

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Formularz rekrutacyjny kandydata do projektu

  Karta oceny formalno-merytorycznej kandydata na uczestnika projektu

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 6.1.2 PO KL - II edycja

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 6.1.2 PO KL

   

  Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 6.1.3 PO KL

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 05.05.2011 10:38
  Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2017 14:07
  Liczba wyświetleń: 3259
  Drukuj Stworz PDF

  but