faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 24.01.2011 08:07

  EURES


  EURES - European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)

  eures1

  Eures jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

  EURES realizuje działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy.

  Głównym celem EURES jest:
  • pomoc poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy
  • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy
  • informowanie o warunkach życia i pracy w EOG
   
  Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu który jest źródłem wiedzy na temat informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w EOG jak również krajowy portal EURES www.eures.praca.gov.pl który jest przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą za granicą a także dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z EOG.

  Oferty pracy EURES

  Szczegółowych informacji można uzyskać:
  - telefonicznie pod nr tel. (81) 865-33-46  w. 26  lub (81) 865-33-48 w. 26
  - w siedzibie Urzędu
  - w Filii w Dęblinie  tel. (81) 883-02-26.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 24.01.2011 08:07
  Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2015 10:42
  Liczba wyświetleń: 7485
  Drukuj Stworz PDF

  but