faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 30.12.2010 09:03

  Klub pracy


  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:
  1. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
  2. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych.

  Pomoc w aktywnym poszukiwania pracy jest udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Klubów Pracy.
  Klub Pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz osoby które utraciły motywację do poszukiwania pracy, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

  Celem szkolenia jest zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej jak i o swoim funkcjonowaniu pod kontem innych aspektów życia oraz  przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Szkolenia prowadzone są w grupach składających się co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

  Szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy trwają 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci tydzień (40 godz.) przeznaczony jest na praktyczne ćwiczenia, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczenia oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy.
  Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
  • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
  • dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
  • określić swoją sylwetkę zawodową,
  • dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,
  • ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują do oferty rynku pracy,
  • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
  • nabyć wiedzę z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności.


  Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie w Klubie Pracy otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium.

  KAŻDE SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE SZANSĄ ABY ZNALEŹĆ PRACĘ.

  Zajęcia aktywizacyjne to krótkie 1-2 dniowe zajęcia grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Zakres tematyczny, forma i czas uzależnione są od potrzeb uczestników, dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzupełnieniu ich wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania. Zajęcia prowadzone są w grupach 16 osobowych.

  Przykładowa tematyka zajęć:
  1. Analiza rynku pracy.
  2. Metody i sposoby poszukiwania pracy.
  3. Redagowanie dokumentów aplikacyjnych.
  4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. Asertywność w poszukiwaniu pracy.
  6. Autoprezentacja.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   

  Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu lub w zajęciach aktywizacyjnych realizowanych w ramach Klubu Pracy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 81 865 33 48 lub 81 865 33 46 z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach, ul. Rynek Stary 50/55 oraz Filią w Dęblinie ul. Rynek 12, tel. 81 883 02 26.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 30.12.2010 09:03
  Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2012 11:04
  Liczba wyświetleń: 6414
  Drukuj Stworz PDF

  but