faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia 2017 r. wynosi - 2424, w tym kobiet - 1239. Stopa bezrobocia w końcu marca 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 11,4%, w województwie lubelskim - 10,2%, w Polsce - 8,1%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 01.02.2011 09:59

  Aktualności


  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS RPO

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS RPO

  Ogłoszenie o naborze wniosków z Funduszu Pracy na aktywne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS RPO

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy          

       zaproszenie

       zgłoszenie

       plakat

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS RPO

  Ogłaszenie o naborze wniosków z Funduszu Pracy na aktywne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych

  XIV edycja TARGÓW PRACY MUP Lublin

       plakat

  Zaproszenie na spotkanie dotyczące zatrudniania cudzoziemców

  Badanie losu absolwentów

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja o naborze na szkolenia indywidulne w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Targi Pracy 2017

  Informacja dotycząca przedłużenia naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze wniosków na prace interwencyjne oraz roboty publiczne w ramach Programu Regionalnego

  Informacja o naborze wniosków na bony na zasiedlenie w ramach Programu Regionalnego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS POWER

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS RPO

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 r.ż.

  Rekomendacje dotyczace poprawy sytuacji osób młodych znajdujacych sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim

  Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  IV Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

  Komunikat dotyczący przedłużenia naboru wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o konkursie "Nakręć się na sukces"

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze na szkolenia indywidualne w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze na szkolenia indywidualne w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie do bezpłatnego udziału w seminarium pt. „Formy finansowania działalności gospodarczej”

  Informacja dotycząca spotkania "Środa z Funduszami dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo na aktywizację zawodową i rozpoczęcie działalności gospodarczej"

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Prośba o pomoc finansową dla Kasi

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Zaproszenie do składania ofert na szkolenia grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie dla osób młodych

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Targi Pracy i Edukacji IKAR 2016

  Informacja o naborze na staż w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla pracodawców dotycząca szkoleń grupowych w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

       plakat

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

  Informacja o rezygnacji z realizacji zamówienia

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych

  Informacja dotycząca PIT-11 za 2015 rok

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Badanie ankietowe dotyczące sytuacji osób NEET poszukujących pracy na rynku pracy

  Nowa forma aktywizacji zawodowej dla osób do 30 roku życia

  Zaproszenie do udziału w Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych

  Publikacja  "Dyskryminacja ze względu na orientację seksualna w zatrudnieniu"
      Publikacja dla pracowników i pracownic
      Publikacja dla pracodawców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Podsumowanie projektu "Jestem kobietą - dobrze wybieram"

  Protokół komisji konkursowej

  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja
      Oświadczenie Oferenta
      Karta oceny zadania
      Formularz oferty realizacji zadania publicznego
      Oświadczenie VAT

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI 
      Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej
      Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej
      Deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów

  Informacja o środkach finansowych na bony na zasiedlenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

  Konferencja podsumowująca projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Kreator miejsc pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

         plakat

  Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Targi Pracy 2015

         plakat

  Badanie losów absolwentów publicznych szkół wyższych

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Targi Pracy organizowane przez Targi Lublin S.A.

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ustalenia wielkości środków na 2015r. dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Społecznego

         Zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego

  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Komunikat dotycząca naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Informacja dotycząca odwołania szkolenia

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  IX Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Informacja dotycząca możliwości korzystania z nowych usług elektronicznych

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.02.2011 09:59
  Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017 13:18
  Liczba wyświetleń: 1239677
  Drukuj Stworz PDF

  but